Το ηλεκτρονικό κατάστημα WWW.MAD-PC.GR είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Αγγελος Βολιώτης - Πέτρος Τσαλούχας Ο.Ε

Από το 2010 όπου κάναμε την αρχή μέχρι και σήμερα σκοπός μας είναι η καθημερινή και η συνεχόμενη βελτίωση μας τόσο στην παροχή όσο και στην πώληση.
Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα από το 2015 μέχρι και σήμερα έχει επιτύχει σε αρκετά μεγάλο βαθμό το στόχο του με αποτέλεσμα να μας ανοίγει τον δρόμο για ακόμη περισσότερα.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΛΙΏΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΛΟΥΧΑΣ Ο.Ε

ΕΛ.βενιζέλου 42β Βόλος 38221

Σταθερό τηλ.: 24212-12002
info@mad-pc.gr